Pages Menu
Categories Menu

Posted on Apr 2, 2018 in Artikel, musyawarah fiqih | 0 comments

Musyawarah Kubro : Zakat Kementrian Agama

Musyawarah Kubro : Zakat Kementrian Agama

Gaji yg digunakan 5jt / bulan.

Opsional disini bukan hukum syar’i, tapi kebijakannya yg bersifat opsional dari kemenag, boleh ikut, boleh tidak.

Gaji disini bukan ttg kesepakatan forum, tp ttg realita dimana gaji asn itu beragam.

Apakah harus merujuk kitab salaf? Ulin

Ada hal yg belum dibahas di zaman dulu, maka hal yg belum ada dizaman dulu maka harus ambil dari pndapat ulama kontemporer, namun yg standar (Abah kyai).

 

Zakat kemenag diqiyaskan dg tijarah

Talkhisah -a. tidak benar. Krn tidak dibernarkan menyegerkan zakat kecuali adanya haul dan nishab.

-b.  tidak benar. Krn zakat diberikan kpd 8 asnaf

-c. zakat sendiri

Qodim Sama dg talkhisah
Fat ab Mengutip dari munas alim ulama nu dan fatwa mui 2002 ttg zakat profesi……  … yg telah memenuhi zakat diwajibkan zakat. Maka boleh
Fat in Belum brani mnjawab krn belum nemu mkhod
Fat iz -a. Tidak boleh krn surat at taubah …..

-b. tidak boleh

Al iqna a.       Kitab zakat kontemporer yusuf al khordowi salah satu zakat yaitu profesi. Missal guru itukan sudah tetap. Jadi missal perbulan gaji… dipotong 2,5%… maka sama aja…. Apabila dikeluarkan dalam satu tahun.

b.      Boleh

c.       Nanti aja

 

Rohmah Up

 

Al iqna Dari fathul muin 52 fi adzail zakati. Boleh dibayar perbulan : pemilik harta boleh takzil sebelum smpurna haul zakat tsb.

Dalam fikh konntemporer yusuf al khordowi dimana zakat bulanan diibaratkan dg emas dimana dikeluarkan dalam 2,5%

Tuh fat Profesi itu pekerjaan, dinisbatkan dg hasil pertanian. Pertanian yg selama 3 bulan cuman …. Jt (memenuhi nisob) wajib mengeluarkan zakat. Apalagi yang profesi yg gajinya lebih besar
Talkhisah Boleh bukan krna tdk mau menyamakan zakat profesi dg pertanian, tapi jga hars dilihat dulu syarat wajib zakat yaitu haul dan nisab. Ketika salah satu dari dua syarat tadi sudah ada boleh zakat tp belum wajib, ketika dua itu sudah terpenuhi maka wajib zakat. Sdangkan  gaji ASN itu kan satu bulan pertama, kedua belum nisab, jadi syarat disini belum ada pada ASN.
Al muharrar Lebih baik zakat sendiri-sendiri
Qodim Zakat itu wajib. Haul dan nisab belum terpenuhi apabila bulanan.
Fatin Di fathul muin boleh takjil zakat (belum mncapai 1 haul tapi boleh dicicil).

Ada nisab, khaul lalu bagaimana hubungan antara haul dan nisab. Zakat profesi dikiyaskan dg zakat tijarah. Dalam kitab tuhfatut thulab disebutkan bahwa benda dibagi 2, manfaat dan benda. Setengah dari zakat tijarah adalah menjual kemanfaatan (kerja/profesi). Ketika sudah menccapai satu haul maka wajib zakat tadi.

 

Zakat asman disyaratkan harus sempurna nisob setiap tahun. Tapi kalau tijarah boleh mengeluarkan zakat walaupun belum 1 nisob

Al iqna Dari kitab yusuf al… dimana zakat profesi diqiyaskan dg emas / perak dengan hitungan zakat bulanan atau tahunan.
Fatin Boleh mentakjil zakat sebelum haul, tapi kalu belum sampai nisab belum boleh kecuali tijarah (fathul muin)
Al iqna Ketika kemenag menarik 2,5% belum tentu langsung diberikan kpd mustahiq, tapi kayak bisa dikumpulin dulu
Jami ul Nisab unta 5, nisab sapi 30, bukan masalah adil atau tidak, tapi masalah taufiqi. Padahal sekarang harga sapi lebih mahal.

 

Ada 8 asnaf, ketika sudah di kemenag asnafnnya syapa?

Fat in Profesi diqiyaskan dg tijarah dalam kontek bukan menjual barang, tapi menjual kemanfaatan. Missal dia bekerja sbg sekretaris, dia kan memanfaatan kemampuannya untuk dimanfaatkan. Dari kemanfaatan dia mendapat upah. Dari kitab……. Ketika sudah mencapai satu khaul maka upah tadi wajib di zakati.

 

Dalam zakat harus sempurna nisab, sempurnanya nisab tiap haul.

Fat’in Adanya asman nisobnya harus utuh dari awal tahun (fathul muin 48). Jadi tidak ada pengurangan dari awal tahun sampai akhir tahun.
Tuhfat Zakat jelas mahdoh dan tauqifi.

Syeh zuhairi: Dg adanya zakat profesi yg diambil setiap bulan beliau tidak setuju, kecuali cukup haul dan nisobnya.

Talkhisah Tidak sepakat dg model pengambilannya. Dalam mafadhor : ketika seseornag menyewakan untuk dirinya dg suatu harga dg tujuan untuk ujroh, maka harta tsb bisa dikatakan harta tijarah.
Jamiul il Asn gajinya berapa, misalnya satu tahun berapa, terus di hitung dg emas, terus masuk apa ndak nisobnya.
Fat in Perintah zakat emang tauqifi, namun kan teknisnya masih beragam. Masih ada beberapa ikhtilaf, missal tanaman masih ada ikhtilaf apa saja yg hrs dizakati. Dalam asnaf juga masih ada ikhtilaf, missal sabilillah.

 

Dalam tijarah boleh takjil nisab dan haul

Talkhisah Dalam mahalli: seorang pedagang boleh menakjil zakat yg belum satu nisab, tapi sudah satu haul.
Tuhfat Versi fathul muin: boleh sebelum sempurna syarat tersebut
Al iq Ada qaul dari yusuf al qar: dari ibnu masud bahwa umar bin abdul aziz memberikan upah kpd karyawannya dan menarik zakatnya. Hal ini juga dijadikan salah satu dasar fatwa mui

 

Analogi nisob: ada tiga pendapat

Mengkiaskan scr mutlak dg tijarah dalam nisab maupun haul.

Dg zakat pertanian dan analogi emas.

 

Mengkalukasikan dg pendapatan satu tahun namun bisa dikeluarkan tiap bulan.

 

Yg lebih (MUI) dikuatkan dg pendapat nomer tiga bahwa nisab emas dihitung dg pendapatan selama setahun, namun zakat dikeluarkan setiap penerimaan gaji.

 

Apabila di qiyaskan dg zakat tanaman bisa dg qobla tamamil haul

Tuhfat Tuhfatul muhtaz tijarah  tidak hanya menjual barang, namun juga kebermanfaatan, sehingga bisa dimasukan kedalam zakat profesi
Talkhisah Boleh ditakjil dg salah satu dua syarat tadi
Al iqna Fathul muin

Qobla tamamin nisobin untuk tijarah, kalau kobla tamami haulin bisa untuk semua.

Al muharrar Fathul muin 48: boleh mengeluarkan zakat tijarah boleh sebelum nisab namun ttep satu haul.

 

Apabila diqiyaskan dg zakat tijarah, apabila diambil setiap bulan maka belum satu haul.

Ulin Zakat tijarah diwajibkan ketika sudah satu khaul, tapi boleh di takjil.
Al iq tijarah Boleh sebelum haul

Boleh walaupun sebelum satu nissab

Ulin Missal kewajiban zakat fitrah itu kan pada malam idul fitri, namun boleh ditakjil pada awal bulan Ramadan, jadi untuk mengantisipasi
Kg eko Ada salah versi cetak. Dalam ianatut tolibin. Redkasinya illa akhiruhu hauli.

Dimana boleh di takjil haulnya

Reza (moderator) Zakat kemenak adalah zakat profesi yg diqiyaskan dg tijarah dimana boleh kobla tamamin nisob dan qobla tamami haul.
 

 

Pertanyaan B

Tuhfadz Tafsir munir: lafadz sabilillah disebutkan boleh ditasarufkan untuk segala sesuatu yg bersifat kemslahatan. Misal mmbangun masjid, benteng. Jadi kalau infrastruktur ya hampir sama.

 

Jadi tidak hanya terbatas untuk muslim saja, meskipu prioritas untuk 8 asnaf tsb.

Fathul aziz Tapi kana da jizyah
Ulin Fathul qorib: salah satu yg menerima zakat wal muallaf. Di bajuri muallaf ada 4. Zakat juga bisa untuk non muslim ketika masih bisa diharapkan masuk islam dan tidak menimbulkan hal buruk.
Fathul aziz Data studi reublika .. 2018. Potensi asn bisa 10T. akan ditasarufkan ke berbagai bidang. Dan dana tidak hanya untuk kepntingan muslim saja
Ulin Boleh di tasarufkan ke infratruktur dg catatan: lebih banyak muslimnya
Talhisash Lebih aman  mengambil qaul syafiiyah untuk sabilillah yaitu orang yg berperang atau berjuang diajaln allah.
Al iqna Fiqih islam

Sabilillah: Semua kebaikan yg diridai allah

Muallah ada 4: orang yg abru amsuk islam

Orang islam yg berpengaruh thd lingkungan

Orang yg berpengaruh trhadap kafir

Orang islam yg menolak kejahatan

Qodir Dalam a muhadzab: sabilillah banyak penafsiran, namun yg pasti menurut syafiiyah sabilillah itu orang yg berperang dijalan allah.

Jadi amannya ikut pendapat yg lebih kuat (kaul muhtamat) dengan 8 asnaf

Rohmah Perlu di bedakan, boleh diluar 8 asnaf namun utk hal-hal tertentu missal ponpes.
Al iqna Tetap boleh untuk umum, untuk menghindari perbuatan jahat non muslim.

 

Dan merupakan bentuk tasamuh kita.

Fathul aziz Apabila menggunakan uang zakat maka untuk kepentingan islam, bukan non muslim, apabila infrastruktur lebih baik menggunakan uang pajak, krn untuk kepentingan umum  baik muslim maupun non muslim
fatin Uang yg ada di kemenag disodaqohkan ke infrastruktur, dll…..

Kemanag dianalogikan sbg amil zakat, kewajiiban kita sudah gugur, terserah amil mau mentasarufkan zakat kemana……

Qodir Boleh tidak kemanag sbg amil mentasarufkan ke insfrastruktur?
Fatin Boleh apabila kemanag sbg amil
Qodir Dalam fiqh ada beberapa pentasarufan zakat, missal ada beberapa asnaf
Abah kyai Masalahnya ada di sabilillah yng tafsir. Tidak hanya untuk berjuang di jalan allah tapi juga fasilitas untuk mendukung berjuang dijalan allah.
Tuhfat Di Indonesia wilayahnya luas beda dg arab, medannya juga beda. Banyak zakat yg belum tertasarufkan sehingga butuh infrastruktur (daerah muslim). Sehingga zakat tersebut bisa untuk menunjang
Talhisah Kalau kemanag (amil) tidak sesuai bagaimana?
Qadir Amil itu kan orang yg mengumpulkan, lalu zakat ditasarufkan ke 8 asnaf. Padahal amil salah satu asnaf zakat.
Fathul qorib Jika niatnya di tasarufkan ke amil maka itu menjadi hak amil, meskipun itu untuk kepentingan pribadi itu sudah hak amil. Apabila disodakohkan pada infrastruktur juga boleh.

Namun apabila amil sebagai pengelola itu adalah upah atas jasanya dalam mengelola zakat.

 

Asnaf 8 itu adalah bentuk keberpihakan.

Ya ikut aja sama khaul mukhtamat

Moderator Tidak bisa, hanya bisa kepada 8 asnaf
Pertanyaan c
Qodir Karena nomer 2 tidak boleh maka otomatis baik sendiri”
Simpulan a.       Boleh, dan dibenarkan krn zakat dikiyaskan dg tijarah yg diperbolehkan zakat tanpa tamamil khaul wan nisab
b.      Tidak bisa, hanya terbatas pada 8 asnaf
c.       Baik sendiri”
Ustd fathoni  

Zakat kalau sesuai dg teks maka beras tdk bermaksud, maka di ijtihadkan bahwa beras mengandung kekuatan.

Syafii: Penjelasan lafads sabilillah dalam fighul islam…. (874) lafadz sabilillah scr umum dimaknai sbg yg berjuang.

 

Menurut madzhab hambali sebagian hanafi, sabil juga bisa diartikan sbg orang yg mau haji.

 

Abah kyai Lengkapan pertanyaan 1

Tamamil haul Ketika diperkirakan dalam satu tahun itu bisa terkumpul nisab.

 

Gaji asn selama satu tahun memang memnuhi nisob, namun krn kebutuhan bahkan sampai kurang maka sebenarnya dia tidak wajib zakat tadi.

 

Pertanyaan 2

Kalau teks selamanya benar, tapi harus disesuaikan dg konteks menyesuaikan situasi dan kondisi. 8 asnaf tidak bisa berubah tapi bisa diseusikan dg konteks,. Lafadz fi sabililah masih banyak perbedaan. Misalkan tadi haji, ponpes, sekolaah (kitab ihtisolu risalatiz zakat).

 

Simpulan yai:

Kita bisa mengikuti / boleh dg apa yg ditawarkan kemenag dg syarat-sayarat tadi, misalkan sudah memenuhi kebutuhan apabila masih belum memnuhi kebutuhan maka masih tidak wajib

 

Post a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: